Cách kiểm tra nồng độ bể cá cảnh phần 2

Tiếp tục bài viết Cách kiểm tra nồng độ bể cá cảnh phần 1 chúng ta tiếp tục Tìm hiểu về cách kiểm soát nồng độ các chỉ số cho bể cá cảnh, tiếp theo can xi sẽ là độ kiềm, như nói ở phần trước không giống như nồng độ canxi, thực tế cho thấy rằng có nhiều loài sẽ phát triển nhanh hơn khi mức kiềm alkalinity cao hơn mức tự nhiên. Cùng tìm hiểu về Độ Kiềm alkalinity. Cách duy trì nồng độ alkalinity là một điều quan trọng của người chơi san hô. Trong trường hợp không có nguồn … Continue reading Cách kiểm tra nồng độ bể cá cảnh phần 2

External link to Mối liên quan giữa độ pH nước ao và độc tính Ammonia

Mối liên quan giữa độ pH nước ao và độc tính Ammonia

Mối liên quan giữa độ pH nước ao và độc tính Ammonia Ammonia là chất độc hại tồn tại trong ao, bản chất  là chất thải từ quá trình trao đổi chất, bài tiết của cá tôm. sự phân hủy … Continue reading Mối liên quan giữa độ pH nước ao và độc tính Ammonia

Nhiều uẩn khúc quanh việc khảo sát nước mắm do vượt qua nồng độ Arsenic

Nhiều uẩn khúc quanh việc khảo sát nước mắm do vượt qua nồng độ Arsenic TTO – đăng tải nhiều bài viết liên quan nhất là do VINASTAS Hội Tiêu Chuẩn Bảo vệ người tiêu dùng đưa ra hàng loạt … Continue reading Nhiều uẩn khúc quanh việc khảo sát nước mắm do vượt qua nồng độ Arsenic

Công bố thông tin mập mờ về vượt quá Asen trong nước mắm gây hoang mang cho người tiêu dùng

Công bố thông tin mập mờ về vượt quá Asen trong nước mắm gây hoang mang cho người tiêu dùng Theo tin tức Tuổi trẻ đăng “Công bốt hông tin mập mờ ” về hàm lượng Asen vượt ngưỡng trong … Continue reading Công bố thông tin mập mờ về vượt quá Asen trong nước mắm gây hoang mang cho người tiêu dùng