Đồng Tháp cấm khai thác nước ngầm để nuôi thuỷ sản


Đồng Tháp cấm khai thác nước ngầm để nuôi thuỷ sản

Công văn nghiêm cấm tất cả cá nhân, tổ chức đang sử dụng khai thác nước ngầm phải ngừng ngay tất cả hành động liên quan việc khai thác sử dụng nguồn nước ngầm trong việc nuôi trồng thủy sản, khai thác, sử dụng tầng nước mặn để nuôi tôm thẻ chân trắng.

Tính đến cuối tháng 4-2014 diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng tại Đồng Tháp ước tính sản lược lên tới 56 hecta , tăng 10 hecta so với tháng 3 trong năm. Cũng chính điều này nêu rõ vấn đề cần phải tuân thủ nội quy để có biện pháp sử dụng cũng như ngăn cấm những hành vi liên quan đến sử dụng làm ảnh hưởng mạch nước ngầm. Sau khi kết thúc các vụ tôm đang nuôi, các địa phương phải hướng dẫn và yêu cầu các tổ chức, cá nhân trám lấp các giếng đã khoan trái phép theo đúng quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo nông dân nuôi tôm thẻ chân trắng ở các tỉnh như Đồng Tháp, An Giang để đảm bảo đủ nước / hecta nuôi thẻ chân trắng, người nuôi phải đầu tư lên tới 3 giếng khoan để lấy nước mặn ở các tầng nước ngầm. Độ mặn môi trường nước trong ao được điều chỉnh phụ thuộc độ mặn hiện tại trong ao.

Xem t hêm :

Do vậy, ngoài biện pháp nghiêm cấm khai thác các nước ngầm mặn phục vụ nuôi tôm, tỉnh An Giang còn chỉ đạo và ngăn chặn các phong trào nuôi tôm thẻ bùng phát không rõ nguyên nhân từ lái thương hoặc từ đâu. Bằng việc đẩy mạnh quản lý các ao nuôi cá nhân, tổ chức , cá nhân phải đăng ký nuôi tôm thẻ theo đúng quy định của tỉnh, tuân thủ theo đúng quy định nuôi trồng tôm thẻ

Nguồn : Internet