Nuôi quảng canh là gì?


Nuôi Quảng Canh 

Hầu như tất cả các nước châu Mỹ Latinh đều nuôi mô hình tôm theo dạng quảng canh. Kích thước ao sử dụng rất lớn từ 3 đến 100 héc ta so với các ao ở VN lớn hơn rất nhiều. Các ao bù lại sẽ nông không quá sâu so với các ao hồ ở Việt Nam hay sử dụng là nước nhiều họ phải thay nước thường xuyên . Mặt nước ở mô hình nuôi quảng anh từ 1m  – 1,2 met. Chúng ta có thể thấy ở mô hình này đất ở đáy ao sẽ khá xốp do mặt hồ tất nhiên đối với từng khu vực đều có cách vận hành khác nhau để phù hợp nhất là ở Mỹ Latin đang thịnh hành loại môi hình Nuôi Quảng Canh.

Các quy trình chuẩn bị ao nuôi là để khô ao sau khi thu hoạch, cày đáy ao, và thêm vôi trước khi bơm nước vào lại các ao. Nước được đưa qua một bộ lọc ( bộ lọc sẽ giúp cho nước luôn đúng hàm lượng oxy hòa tan cùng với thiết bị đo kiểm tra nồng độ oxy hòa tan để đảm bảo phù hợp cho ao nuôi ). Khi nồng độ oxy phù hợp để cấp cho ao nuôi theo mô hình Nuôi Quảng canh để ngăn chặn sinh vật không mong muốn  sau đó mọi thứ đạt yêu cầu sẽ bơm nước từ trong ao nuôi. Mô hình quảng canh thế mạnh đó là khả năng lọc nước rất chắc chắn. Ngược lại chúng ta có thể thấy rằng dù tốn thời gian chăm chút nồng độ nước thì quảng canh đạt hiệu quả chất lượng tôm rất cao so với nhiều mô hình khác.

Tôm được thả vào ao sau khi đã được ươm 2 tuần trong hệ thống nuôi tôm raceway. Mật tôm khác nhau, nhưng trung bình là 10-20 con tôm trong mỗi mét vuông. Điều thú vị đáng lưu ý là hầu hết ơ các nước Mỹ Latinh, thức ăn tôm luôn được đặt chỉ trong khay thức ăn. Được hệ thống nhất định cho mỗi ao ( số lượng có khoảng 30 khau cho một ao thức ăn và người ta tính tỷ lệ để sắp xếp tăng khau hoặc giảm khay phụ thuộc hecta nuôi ).

Phải mất một thời gian dài để người lao động đi đưa thức ăn vào mỗi khay thức ăn để nuôi tôm trong ao. Hầu hết các trang trại nuôi tôm chỉ cho ăn một lần một ngày, hay một số ít thì cho ăn hai lần một ngày, vào buổi sáng và buổi tối. Rất ít các trang trại nuôi, chẳng hạn như ở Honduras, sử dụng phương pháp cho rải thức ăn, cách này được sử dụng trong hầu hết các nước châu Á và ít sử dụng khay ăn. Đối với mô hình quảng canh việc rải thức ăn sẽ không đều và không phù hợp trên mật độ ao nuôi . Theo một số phân tích có thể cho thấy khi ta rải có nghĩa thức ăn mỗi ngày sẽ đều có chênh lệch ở vị trí ao . Còn mô hình quảng canh có sử dụng khau để phân bố từng góc ao hồ rất hệ thống.

Xem thêm

Những bất lợi của việc sử dụng khay thức ăn là bên cạnh việc mất thời gian cho ăn, thì tôm phải cạnh tranh để có thức ăn trong một khu vực nhỏ. Điều này dẫn đến nhiều thức ăn rơi ra khỏi khay ăn và rơi xuống dưới khay, gần với đáy ao.

Khi tôm cố gắng để có được thức ăn bên dưới khay, nó tạo ra một khu vực trũng và ngày càng trũng sâu hơn, rộng hơn khi tôm càng lớn. Các vũng trũng này sớm bị bùn đất và thức ăn mới rơi xuống vùi lấp, tạo thành các trầm tích và lãng phí. Chúng ta có thể nhận thấy được rằng đối việc cho thứ ăn ở tùy mô hình nuôi sẽ có điểm bất lợi cũng như điểm mạnh và quảng canh cũng thế.

Rất khó để xác định chính xác tôm được ăn bao nhiêu vì phải mất nhiều thời gian để cho thức ăn vào các khay và kiểm tra các khay.

Một số khay thì hết thức ăn trong khi một số khay khác thì còn lại một lượng lớn thức ăn. Cách cho ăn này dẫn đến tôm tăng trưởng chậm và FCR thường cao hơn so với các nuôi rải thức ăn.

Đối với cách nuôi rải thức ăn thì thức ăn được rải xuống xung quanh các khu vực sạch sẽ trong ao và chỉ có khoảng 4 khay thức ăn cho mỗi héc-ta, hoặc thậm chí ít hơn cho các ao nuôi rất lớn. Ví dụ, một ao 25 héc-ta có thể chỉ có 25 khay thức ăn.

Nguồn : Internet