Cách kiểm tra nồng độ bể cá cảnh phần 4


Nitrate – NO3

Nitrate hợp chất không mấy được chào mời đối với những người chơi cá cảnh, nhưng trong quá trình sinh hóa và trao đổi chất của tất cả các thực thể sống và không sống trong bể, Nitrate thường liên quan với tảo, và thực tế sự phát triển của tảo thường được thúc đẩy bởi các chất dinh dưỡng dư thừa, bao gồm cả nitrat. Các loài gây hại khác, chẳng hạn như loài tảo dinoflagellates, cũng phát triển nhờ nitrate và các chất dinh dưỡng dư thừa. Nitrate không gây độc hại ở các mức độ nguy hiểm thường được tìm thấy trong bể, ít nhất là cho đến nay được biết đến trong các tài liệu khoa học.Tuy nhiên, nồng độ nitrate cao quá mức có thể thúc đẩy sự phát triển của zooxanthellae, do đó thực sự có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng của san hô.

Việc nitrat được sản sinh là điều khó tránh khỏi, việc loại bỏ hoàn toàn nitrat ra khỏi bể là điều khó có thể làm được. Nồng độ Nitrat quá cao trong nước sẽ gây ức chế sự phát triển của sinh vật sống, và làm ô nhiễm môi trường nước nuôi, trước khí các tiến bộ về sinh hóa được áp dụng trong nuôi trồng cá cảnh san hô, người chơi đã biết cách áp dụng phương pháp thủ công là thay nước để luôn duy trì một môi trường sống thoáng và sạch cho vật nuôi.Ngày nay hiện đại hơn, chúng ta đã có nhiều cách hơn để kiểm soát ở mức thấp nhất nồng độ nitrat trong nước

Có nhiều cách để giảm nitrate, bao gồm cả việc giảm các thức ăn chứa nhiều nitơ, tăng khử nitơ bằng thiết bị loại đạm skimmer, tăng hấp thụ nitơ bằng cách trồng các loài tảo, sử dụng cá trải nền – deep sand bed, sử dụng máy khử dùng carbon, hoặc dùng sulfur, hay sử dụng AZ-NO3, sử dụng các chất rắn hấp thụ nitrate,…

Đối vớinhững lý do này, người chơi hầu hết đang cố gắng để giữ cho nồng độ nitrate thấp nhất. Một mục tiêu tốt là ít hơn 0.2 ppm nitrate. Bể san hô có thể hoạt động ở mức nitrate cao hơn nhiều (20 ppm),nhưng sẽ gặp phải các rủi ro lớn hơn trong những vấn đề được mô tả ở trên.

Xem thêm