Tìm hiểu về QUÁ TRÌNH NITRAT HÓA


QUÁ TRÌNH NITRAT HÓA LÀ GÌ ? VÌ SAO QUÁ TRÌNH NÀY LẠI QUAN TRỌNG NHẤT LÀ TRONG KHÂU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Khái niệm cơ bản : Quá trình nitrat hóa là một quá trình sinh học mà ở đó vi khuẩn nitrat hóa sẽ oxy hóa amonia (độc cho tôm) thành nitrat (không độc cho tôm) điều này tạo nên tác nhân chính gây hại cho ao nuôi tôm của bạn , lúc này sự hình thành Nitrit sẽ trở thành chất độc khiến cho tôm trong ao có thể bị mât oxy dẫn đến chết ( Ritmann và Mac Carty 2001 đã chứng minh điều này )

Xem thêm

Quá trình này gồm hai giai đoạn, giai đoạn 1: amonia (NH3) biển đổi thành NO2 và giai đoạn 2: NO2 biến đổi thành NO3.

Giai đoạn thứ nhất, nhóm vi khuẩn nitrit trong đó bao gồm hai chất chính Nitrosomonas spp va Nitrosococus spp đóng vai trò chủ yếu trong sự hình thành nitrit  lúc này ở giai đoạn tiếp theo thì nhóm vi khuẩn Nitrat hóa được hình thành  ( Nitrobacter spp và Nitrospira spp là những nhân tố chính trong quá trình ) mang nhiều tiềm ẩn độc hại khiến ao nuôi tôm cá của bạn chết ngạt.

Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của quá trình này là nhóm vi khuẩn nitrat hóa có tốc độ phát triển rất chậm và đấy là vấn đề hết sức quan trọng.

Trong Khi NH3 bắt đầu hiện diện cũng chính là lúc ao nuôi của chúng ta mất đi rất nhiều oxy trong nước và sự hiện diện của vi khuẩn oxy hóa ammnium bắt đầu tuy nhiên thời gian chúng phát triển cần đến 2 tuần để vào trạng thái chính vì thế nếu chúng ta không trang bị cho mình kit kiểm tra nồng độ NH3 thì mọi thứ quả thật tai hại. Bên cạnh đó, các nhóm vi khuẩn nitrat hóa là nhóm vi khuẩn hiếu khí bắt buộc, điều này có nghĩa là oxy đóng vai trò quan trọng trong quá trình nitrat hóa, trong khi đó quá trình biến đổi NH3 thành nitrit thì cần hàm lượng oxy nhỏ hơn nhiều.

Chính vì vậy, khi hàm lượng oxy bị hạn chế, NH4+ vẫn có thể bị oxy hóa chuyển sang NO2, nhưng chúng sẽ tích lũy trong nước ao, kết quả là hàm lượng NO2 tăng cao và gây độc cho tôm. Quá trình này thường xảy ra trong ao thiếu oxy do không được sục khí đầy đủ hoặc có sự tồn tại những khu vực yếm khí (góc chết) trong ao. qua những vấn đề trên cho thấy tác hại thực sự Nitrit chính vì thế hãy luôn có những biện pháp kiểm soát NH3 bằng kit test thu nhanh để tránh nhiều trường hợp phức tạp xảy ra trên ao nước của bạn nhé.

CÁC GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT SỰ TÍCH LŨY NITRIT – BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ VÌ SAO NÊN SỬ DỤNG KIT KIỂM TRA NITRIT TRONG AO NUÔI TÔM

Biện pháp Hạn chế
Thay nước Giải pháp này không khả thi trong nuôi tôm chân trắng, vì thay nước thường dẫn đến biến động chất lượng nước lớn, trong khi tôm chân trắng cần sự ổn định cao của môi trường như mật độ tảo, độ kiềm và pH.
Kiểm soát tảo Tảo hấp thụ các dạng nitơ vô cơ để tăng sinh khối, tuy nhiên biện pháp này có nhiều hạn chế trong ao nuôi mật độ cao, do tốc độ đồng hóa chậm của tảo. Ngoài ra, tảo không thể thực hiện quá trình này vào ngày thiếu ánh sáng (mây mù, mưa) và quần thể tảo cũng thiếu ổn định trong ao nuôi tôm chân trắng.
Bổ sung vi khuẩn nitrit và nitrat hóa vào ao nuôi Nhóm vi khuẩn này thường phát triển chậm và cần phải có đủ oxy để phát triển tăng sinh khối. pH tối ưu cho nhóm này từ 7,5 – 8,6. Sẽ không có vấn đề gì nếu như chúng được bổ sung thường xuyên vào ao nuôi tôm chân trắng ngay từ đầu vụ nuôi và định kỳ, liên tục và trong điều kiện hệ thống cung cấp oxy hoàn chỉnh và đầy đủ suốt vụ nuôi.
Kiểm soát bằng hệ thống Biofloc Hạt floc thường có vi khuẩn nitrat hóa cao, bên cạnh đó hệ thống Biofloc được khuấy đảo nước liên tục, tuy nhiên Biofloc không phải dễ áp dụng trong điều kiện cơ sở hạ tầng ao nuôi hiện nay. Thêm vào đó, để vận hành hệ thống Biofloc thì người nuôi cần phải có kiến thức đầy đủ, thực sự am hiểu về nó.
Sử dụng Yucca Yucca chỉ hấp thụ NH3, ít hấp thu NO2 và không giúp đẩy nhanh quá trình nitrat hóa

Nguồn : Internet