Cách kiểm soát nồng độ PH cho bể cá cảnh biển


Cách kiểm soát nồng độ PH cho bể cá cảnh biển

Như đã biết oxy hòa tan đóng một vai trò quan trọng cho sự sinh sống và phát triển một cách khỏe mạnh nhất của vật nuôi trong ao nói chung tôm nói riêng, qua đó nhiều nông dân biết áp dụng máy sục khí hỗ trợ vật nuôi mang lại năng suất nuôi trồng cao, lợi nhuận nhiều trong các ao nuôi tôm và cá thâm canh. Nhưng vẫn tồn tại những ngoại lệ, tôm cá sản lượng ít hoặc chết hàng loạt, do nguyên nhân vì đâu.

Xem thêm

Đúc kết từ nhiều kinh nghiệm, theo quan sát cho thấy, các chỉ số khác trong nước thường không được quan tâm đúng cách. Trong số đó có độ PH, Độ Ph được biết đến trong hóa học như giá trị dufng để xác dịnh đồ kiềm hoặc độ acid của các dung dịch chất lỏng

Theo đo lường pH nước  nằm trong khoảng từ 0 – 14 và có liên quan đến nồng độ của ion hydro H+ (một acid mạnh) trong nước ao nuôi. Nước ao có thể có tính axit (pH <7,0), trung tính (pH = 7,0) hoặc kiềm (pH> 7,0). Nói chung, tôm và cá nuôi có sức khỏe và hiệu quả sản xuất tốt hơn khi giá trị pH của nước dao động từ 7,5 – 8,5, khi những giá trị này phù hợp với độ pH máu của chúng (Hình 1).

Tuy nhiên, cũng như với oxy hòa tan (DO), các giá trị pH nước có thể biến động lớn trong ngày ở các ao nước xanh (Hình 2). Giá trị pH gần hoặc trên 9.0 là khá bình thường vào buổi chiều do hoạt động quang hợp mạnh mẽ của phiêu sinh thực vật, ngay cả ở những ao có hệ đệm tốt (ví dụ nước ao có nhiều carbonate và bicarbonate, do đó có độ kiềm tổng số cao và có khả năng duy trì giá trị pH ổn định hơn). Những giá trị pH cực đoan sẽ làm giảm hoạt động ăn, giảm tăng trưởng, ảnh hưởng xấu đến FCR (hệ số chuyển đổi thức ăn – ND) và ức chế đáp ứng miễn dịch của tôm, cá nuôi.

pH nước ao là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe tôm. Thông thường, yêu cầu pH trong ao tôm là từ 7,5 đến 8,3. Tuy nhiên, một số trường hợp độ pH lên quá cao hay quá thấp ảnh hưởng đến tôm nuôi.

Giá trị pH biểu diễn cho sự hiện diện của ion H+ trong môi trường (nước hoặc đất).

pH có giá trị từ 0 đến 14.
pH = 7: môi trường trung hòa
pH < 7: môi trường axit (chua)
pH > 7: môi trường kiềm

Trong nuôi trồng thủy sản, pH môi trường nước thay đổi sẽ ảnh hưởng đến các yếu tố lý, hóa, sinh của môi trường và sức khỏe của thủy sản.

pH thích hợp cho nước trong ao hồ nuôi tôm sú là pH = 7,2 – 8,8. Tốt nhất là trong khoảng 7,8 – 8,5

Nếu pH biến động lớn có thể làm tôm, cá bị sốc, yếu và bỏ ăn.

Nếu pH cao hay thấp kéo dài sẽ làm tôm chậm tăng trưởng, còi cọc, dễ nhiễm bệnh, hao hụt.

Còn tiếp

Soạn bởi Duong Thuy