Nước mắm có arsenic không? và Arsen trong hải sản thì sao?


Nước mắm có arsenic không? và Arsen trong hải sản thì sao?

Khi nói về Asen chúng ta có khá nhiều câu hỏi ở bài viết trước ” Tìm hiểu về vấn đề : “Arsenic vô cơ độc hơn hữu cơ” chúng ta ít nhiều tìm hiểu sơ về Arsen hữu cơ những loại Asen có độc và sử dụng kit test thử nhanh để có thể phát hiện ra thành phần asen thừa và độc hại trong nước hay trong nước mắm.

Xem thêm một số thiết bị đo thông dụng

Hải sản có nhiều arsenic, nhưng là arsenic vô hại

Hải sản chứa nhiều nhưng đều vô hại chúng ta có thể dựa theo từng loại asen mà phân  ra từng loại. Những khu vực đánh bắt cũng ảnh hưởng đến Arsenic có trong hải sản. Hàm lượng giao động Arsenic rơi vào khoảng 1 – 100mg/ kg

Arsenobetaine có trong tôm cá sò biển xem là Arsenic tốt không độc hại và là chất thiết yếu mà chúng ta vẫn cung cấp vào cơ thể hằng ngày chiếm tỷ lệ hơn 80% tổng số trong tôm cá. Khoảng 20% rơi vào các loại Arsenic khác bao gồm Arsenic vô cơ và hữu cơ.

 

Còn hàm lượng arsenic vô cơ trong cá luôn được các hiệp hội cơ quan chức năng thực phẩm Châu Âu EFSA ấn định đó là Arsenic an toàn vô cơ trong cá ở mức độ cho phép 0.03 mg/ kg và 0.01 trong các hải sản khác nằm trong thực phẩm tiêu thụ của người.

 

Chẳng phải EFSA bỗng nhiên độ lượng với arsenic như thế đâu, điều này cũng đã có sự phản ứng của Viện nghiên cứu dinh dưỡng và Hải sản QG Nauy khi EFSA quy định mức tổng trên kg của Arsenic mà không phân biệt vô cơ và hữu cơ trong khi vô cơ thường có hại nhiều hơn hữu cơ( không hại )

 

Điển hình là việc sản xuất thức ăn gia súc, mà chủ yếu nguyên liệu tạo ra chính là bột cá bột hải sản và mức quy định hàm lượng trên thức ản gia súc không vượt quá 6 mg/ kg. Quy định này tuy nhiên không đáp ứng được vấn đề mà hầu hết các cơ sở nước ta vẫn cho vượt quá 6 mg. Phân tích cho thấy Arsenic ở trong thức ăn đều không đọc và ở dạng Arsenobetanaine ( không đọc ). Chỉ có khoảng trong số đó 1,2% dạng vô cơ.

 

Nước mắm có arsenic không?

Nước mắm làm từ cá thì chắc chắn có arsenic rồi, nhưng đa số là arsenic hữu cơ ở dạng arsenobetaine (không độc).

Một khảo sát trên tạp chí Food Chemistry (2008, Feb) về hàm lượng arsenic có trong nước mắm sản xuất ở Việt Nam và Thái Lan xuất sang Áo cho thấy tổng arsenic từ 0,69-2,75 mg/l, trong đó 82-94% là arsenobetaine (4).

Có dạo một số siêu thị trong nước làm khó các nhà sản xuất nước mắm bằng cách yêu cầu họ phải phân tích arsenic nếu muốn đưa hàng vào siêu thị. Đây là đòi hỏi vô lý, vì Bộ Y tế  quy định arsenic trong nước mắm là arsenic vô cơ.

Lượng arsenic trong hải sản có quy định, ở mức không quá 2mg/kg, nhưng là arsenic vô cơ, chứ không phải tổng arsenic (cả vô cơ lẫn hữu cơ).

Khi ô nhiễm làm cá chết ở Vũng Áng lan xuống Huế, nhiều người tiêu dùng trong nước đổ xô đi mua nước mắm, cá khô dự trữ.

Tôm cá cua mực nhiễm arsenic thực ra không đáng ngại, kể cả “vướng” vụ Vũng Áng, vì công nghệ luyện thép ít xả ra thứ này. Còn cá nhiễm những kim loại nặng khác như crom, cadmium, hay gì gì nữa, và nhiễm ở mức độ nào thì tôi không biết. Vẫn còn là dấu hỏi. Một dấu hỏi buồn!

Xem thêm