Ảnh hưởng của độ mặn lên khả năng miễn dịch của tôm thẻ chân trắng

Ảnh hưởng của độ mặn lên khả năng miễn dịch của tôm thẻ chân trắng Độ mặn là một yếu tố môi trường quan trọng, ảnh hưởng đến sự tồn tại, phát triển và chức năng sinh lý của tôm. Nghiên cứu cho … Continue reading Ảnh hưởng của độ mặn lên khả năng miễn dịch của tôm thẻ chân trắng

External link to Tìm hiểu về Hiệu chuẩn máy đo nồng độ Oxy hòa tan

Tìm hiểu về Hiệu chuẩn máy đo nồng độ Oxy hòa tan

Hiệu chuẩn máy đo nồng độ ôxy hòa tan   1 Phạm vi áp dụng Hiệu chuẩn máy đo nồng độ ôxy hòa tan Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình hiệu chuẩn ban đầu, hiệu chuẩn định kỳ và … Continue reading Tìm hiểu về Hiệu chuẩn máy đo nồng độ Oxy hòa tan

Nitrit trong nước đang ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe con người

Tác hại của Nitrit trong nước ảnh hưởng đến sức khỏe con người Nước là nguôn thiết yếu dành cho mỗi con người chúng ta và đặc biệt quan trọng trong cuộc sống, hầu hết bề mặt trái đất là … Continue reading Nitrit trong nước đang ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe con người